Om UngÖst

UngÖst är en verksamhet för unga i åldern 15 till 24 år som bor i Östra Göteborg. Målet med UngÖst är att stödja och motivera unga till att få ett bättre och mer självständigt liv.

UngÖst samarbetar med olika verksamheter och föreningar för att tillsammans med ungdomen hitta rätt stöd som kan hålla på sikt. Arbetssättet bygger på att skräddarsy insatser och ge ett individuellt stöd till ungdomen.

På sikt syftar UngÖst till att minska problem med kriminalitet bland unga och att unga i stadsdelen upplever en ökad känsla av delaktighet i samhället.


EU flagga och texten Europeiska socialfonden