Vad sägs i filmen om coachning

Här kan du läsa vad som sägs i filmen om coachning.

Jag heter Cathrine Fredriksson och är metodutvecklare och coach i Projekt Passage som handlar om att underlätta övergången för eleverna mellan grundskola och gymnasium.

Mitt uppdrag i projektet är att coacha elever som behöver extra stöd i den övergången. 

Övergångar är kritiska stadier i en människas liv generellt.

Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt i livet få stöd och verktyg för att lära sig hantera övergångar.

När en elev hoppar av gymnasiet kan det vara ett tecken på att eleven hade behövt mer stöd i övergången.

Så genom att stärka övergången kan vi förebygga skolavbrott, istället för att vänta på signaler som frånvaro och låga betyg.

leverna jag samtalar med har utifrån ett verktyg som kallas Signallistan,

identifierats av skolpersonalen att vara i riskgruppen för att hoppa av gymnasiet.

Eleverna som deltar i Projekt Passage får individanpassade insatser som består främst av coachningssamtal men det kan också vara studiebesök på en gymnasieskola.

Ibland länkas de vidare till annan instans till exempel en kurator eller specialpedagog.

Första coachningssamtalet sker på skolan när eleven går i 9:an.

Då ställer jag coachande frågor om olika områden som finns i elevens livssituation.

Därefter har jag uppföljningssamtal och/eller insatser med eleven under resten av åk 9 till och med första terminen på gymnasiet.

Samtalet är en chans för eleven att få sätta ord på sådant som kan orsaka att hen senare hoppar av gymnasiet.

I samtalet fokuserar jag på de faktorer som placerat eleven i riskgruppen, men vi diskuterar och definierar tillsammans de frågeställningar, problem och orosmoment som eleven har.

Det kan till exempel handla om att eleven vill bli mer studiemotiverad eller sätta upp mål och strategier inför framtiden.

Det kan också handla om saker som inte har med skolan att göra

som tex vänner, träning, sömn, rutiner eller något helt annat.

Oavsett vad, får eleven en möjlighet att prata om sig själv och hur hen ser på sin livssituation med en oberoende coach, utan att bli avbruten av kompisar, familj eller andra personer.

Eleven kan få reflektera högt vilket ökar känslan av att vara sedd samt stärker självförtroendet och självinsikten.

Eleverna brukar uppskatta att sitta ner och prata med någon utomstående som de inte har någon relation till eller ska bedömas av.

Ingen lärare som ska sätta betyg, ingen skolsköterska som ska dokumentera eller så.

Det har visat sig vara en viktig framgångsfaktor just att coachen är utomstående.

En del elever behöver bara sätta ord på sina funderingar, andra behöver försäkran om att de tänker rätt.

Men så gott som alla säger att det har varit bra för dem.