Till innehåll
Foto: Asbjörn Hanssen

Projekt Passage

Projekt Passage

Projekt Passage är ett tvåårigt projekt som syftar till att säkra övergången mellan grundskola och gymnasiet för alla elever och minska antalet avhopp från gymnasieskolan. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden, grundskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad.

${loading}