Illustration: Johanna Berg

Utbildningar och workshops

Lärande Hållbara Måltider erbjuder en mängd olika utbildningspaket. Teori, praktik, handledning och studieresor anpassas efter verksamheternas behov.


Miljömåltidsutbildning

Vi håller alltid en grundläggande miljömåltidsutbildning när en skola eller förskola börjar arbeta med oss. Det gör vi för att all personal på de deltagande skolorna och förskolorna ska ha samma kunskaper kring miljö- och hållbarhetsfrågor kopplat till maten.

Ekoledarskapsutbildning

För chefer inom skola, förskola och måltidsverksamhet. Utbildningen ger en ökad kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågornas koppling till mat och lyfter fram chefernas och ledarnas roll i det fortsatta pedagogiska och praktiska arbetet med miljömåltider.

Coachning

Beroende på vilket typ av stöd avdelningen eller enheten önskar kan vi vara med och inspirera till fortsatt arbete och fylla på med ny kunskap.

Cookshop

Måltidspersonal, elever och pedagoger lagar ekologisk-vegetarisk mat tillsammans under ledning av en kock som även håller föreläsning på temat "hållbar utveckling kopplat till miljömåltider".

Hälsoäventyret ”Maträtt”

För elever i mellanstadiet, deras pedagoger samt mål­tidspersonal. Hälsopedagoger genomför ett upplevelsebaserat 1,5-timmes-program som går igenom alla delar av en miljömåltid.

Maträtt-väskan

Två väskor med pedagogiskt material från hälsoäventyrsprogrammet "Maträtt" finns för utlåning, så att pedagogerna själva kan använda dem i sin undervisning.

Den pedagogiska miljömåltiden

Introduktion till pedagogiskt material och checklistor om pedagogiska miljömåltider.

Måltidspedagogik med koppling till miljö- och hållbarhetsfrågor

Utbildning i en användbar pedagogik för förskolor. En väl genomförd måltidspedagogik hjälper oss att integrera hållbarhetsmålen i läroplanerna med det miljöarbete som ska genomföras i staden.

Introduktion till miljömåltider som pedagogiskt verktyg på APT

För pedagoger och måltidspersonal. Träffen kan behandla olika teman såsom mat och miljö, den medvetna måltiden, kemikalier i mat, sensorik och Sapere-metoden, utifrån enhetens önskemål och behov.

Studiebesök för att inspirera och stärka det miljöpedagogiska arbetet

Vi erbjuder ett brett utbud av studiebesök för pedagoger, måltidspersonal och chefer. Här besöker vi till exempel skolor och förskolor som har kommit långt i arbetet med miljöfrågor, och ekologiska lantbruk

Inspirationsföreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar med teman utifrån behov. Föreläsningarna kan erbjudas till stora och små grupper pedagoger och måltidspersonal.

Inspiration till temaveckor

Vi stöttar vid temaveckor där både pedagoger och måltidspersonal kan arbeta med samma tema under en begränsad tid.

Måltidsråd

Stöd och coachning för att använda metoden för måltidsråd som Lärande Hållbara Måltider har utformat.