Filmer av lärande hållbara måltider

Lärande hållbara måltider har tagit fram två filmer. De vill visa varför det är viktigt att arbeta med ekologisk mat i förskola och skola, och visa upp alla de som gör ett fantastiskt arbete varje dag.

Vi kan göra världen lite bättre, varje dag

Göteborgs Stad vill öka andelen Miljömåltider. Se denna film för att inspireras till att arbeta med Lärande Hållbara Måltider och använda maten som en konkret verktyg i strävan mot hållbarhetsmålen i läroplanen. Om matens betydelse skulle får en större roll i skolan, så kan barn och unga lära sig att ta hand om vår jord när de blir stora.

Innan maten från jorden når borden

Se denna andra film om arbetet med Lärande Hållbara Måltider och inspireras av dem som gör jobbet varje dag.
Vi har pratat med rektorer, förskolechefer, pedagoger, kockar, bönder och utbildare som jobbar med mat-,miljö- och hållbarhetsfrågor varje dag och som fått del av stödet från Lärande Hållbara Måltider. Alla brinner de för att göra gott för barnen, att ge dem allt bättre mat och knyta måltiderna till skolans och förskolan lärande processer.