Illustration: Johanna Berg

Lärande Hållbara Måltider

Lärande Hållbara Måltider är en stödfunktion inom Göteborgs Stad som riktar sig till skolor och förskolor i alla stadsdelar. Verksamheten ska fungera som ett stöd för att nå stadens miljömål och hållbarhetsmålen i läroplanen.

Kompletterande innehåll
${loading}