Till innehåll

Samlad information om coronaviruset

Senast uppdaterad: 29 maj 2020 klockan 15:41 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Här hittar du information om hur Göteborgs Stads verksamheter påverkas.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19
Illustration: Johanna Berg

Lärande hållbara måltider

Lärande Hållbara Måltider

Lärande Hållbara Måltider är en stödfunktion inom Göteborgs Stad som riktar sig till skolor och förskolor i alla stadsdelar. Verksamheten ska fungera som ett stöd för att nå stadens miljömål och hållbarhetsmålen i läroplanen.

${loading}