Foto: Gerd Polheimer

Vår förskola

Prebendegatans förskola är en trivsam förskola i två våningar. Den ligger i utkanten av Krokängsparken och ett stenkast från Eriksberg. Pedagoger och barn besöker ofta Krokängsparken för att leka och utforska naturen tillsammans.

Avdelningar och personal

På Prebendegatans förskola går det ungefär 76 barn på fyra avdelningar. Avdelningarna Humlan och Ekorren ligger på plan ett och här går de yngre barnen. På plan två ligger avdelningarna Grodan och Myran som är för de äldre barnen. På förskolan arbetar tolv engagerade barnskötare och förskollärare, som planerar verksamheten så att barnen får möjlighet att utvecklas tillsammans i en trygg och lärorik miljö.

Pedagogiskt förhållningssätt

Arbetet på förskolan utgår från förskolans läroplan och vi arbetar medvetet med att skapa förutsättningar för lek och lärande i samspel med andra. Vår vision är att skapa en trygg och lärorik miljö för alla barn där de utmanas i sitt lärande och där deras tankar, idéer och intressen tas tillvara. Vi vill att barnen ska utveckla en bra självkänsla och känna tillit till sin egen förmåga. Vår ambition är att erbjuda ett lärande som ger barnen förutsättningar att påverka och skapa morgondagens samhälle.

Besök på förskolan

Är du intresserad av att komma och besöka vår förskola? Mejla rektor. Se kontaktuppgifter.