Foto: Gerd Polheimer

Vår förskola

Prebendegatans förskola är en trivsam förskola i två plan som ligger i utkanten av Krokängsparken bara ett stenkast från Eriksberg. Förskolan har flyttat till tillfälliga lokaler på Oslogatan 2 medan vår förskola renoveras.

Avdelningar och personal

På Prebendegatans förskola går det cirka 80 barn som är uppdelade på fyra avdelningar. Avdelningarna Humlan och Ekorren ligger på plan ett och här går de yngre barnen. På plan två ligger avdelningarna Grodan och Myran och här går de äldre barnen. På förskolan arbetar tolv engagerade barnskötare och förskollärare som planerar verksamheten så att barnen får möjlighet att utvecklas tillsammans i en trygg och lärorik miljö.

Pedagogiskt förhållningssätt

Arbetet på förskolan utgår från förskolans läroplan och vi arbetar medvetet med att skapa förutsättningar för lek och lärande i samspel med andra. Vår vision är att skapa en trygg och lärorik miljö för alla barn där de utmanas i sitt lärande och där deras tankar, idéer och intressen tas tillvara. Vi vill att barnen ska utveckla en bra självkänsla och känna tillit till sin egen förmåga. Vår ambition är att erbjuda ett lärande som ger barnen förutsättningar att påverka och skapa morgondagens samhälle.

Besök på förskolan

Vi visar endast förskolan för vårdnadshavare, som fått ett erbjudan till placering och ska tacka ja/nej innan en viss datum. Detta på grund av Covid 19. Hör av er till rektor: helen.olsson@forskola.goteborg.se

När vi erbjuder visningar igen uppdaterar vi informationen.

Likabehandlingsplan för Prebendegatans förskola

Likabehandlingsplan Prebendegatan