Utbildningar

Inom projektet har ett antal personer utsetts till utbildare för att med grund i stödmaterialet Prata med föräldrar hålla kurser.

Kurserna vänder sig till personer som möter nyanlända föräldrar och föräldrar med utländsk bakgrund. Kurserna hålls dels av föreningar för deras egna medlemmar, dels av tjänstepersoner i Göteborgs Stad för enheter inom deras respektive organisation.

Om du vill delta i en utbildning kan du anmäla intresse i länken så återkommer vi när det finns tillräckligt många för att skapa en grupp. Både tjänstepersoner och föreningsverksamma är välkomna att anmäla sig.