Till innehåll
Illustration av pappa som står med en fot vardera i olika länder. Av Yvette Gustafson.

Prata med föräldrar

För dig som möter nyanlända föräldrar

Prata med föräldrar vänder sig till tjänstepersoner och föreningsaktiva som möter nyanlända föräldrar. Syftet är att stärka tilliten till det svenska samhället och öka kunskapen om vilka rättigheter och skyldigheter som barn och deras föräldrar har.

${loading}