Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Prästgårdsängen är en förskola för dig som är vårdnadshavare med behov av omsorg för ditt barn dag, kväll eller natt. Vi har öppet dygnet runt nästan alla årets dagar. För oss är dina barns delaktighet och inflytande är viktigt och vi formar vår verksamhet utifrån barnens olika intressen.

Våra öppettider

Dygnet-runt-förskolan Prästgårdsängen är en förskola som är öppen dygnet runt, året om. Vi stänger endast ett fåtal gånger per år för studiedagar och utbildning av personal.

Så arbetar vi med barnen

Vi erbjuder en trygg, rolig, och lärorik miljö där ditt barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. För oss är barns delaktighet och inflytande viktigt. Vi formar vår verksamhet baserat på barnens olika intressen.

Vi arbetar med ett sagotema. Det innebär att sagan kommer att vara utgångspunkt för allt lärande, och blir den röda tråd som används för att nå målen i förskolans läroplan.

Att utgå från en saga som tema skapar intresse, engagemang och arbetsglädje. Barnen får ett meningsfullt lärande där sagan bildar ett sammanhang under hela dagens lopp.

Våra avdelningar och vår personal

Det finns två avdelningar på förskolan, en dagavdelning som heter Himlen där barnen är i åldrarna 1-5 år, och kväll-nattavdelning som heter Stjärnorna där barnen är 1-12 år gamla.

Den pedagogiska verksamheten sker dagtid på Himlen, vi arbetar även pedagogiskt på Stjärnorna, men det är samtidigt viktigt att barnen känner att de kan slappna av ungefär som de gör när de kommer hem efter en dag på förskolan.

Så ser det ut hos oss

Vi finns i ett hyreshus på Prästgårdsängen. På vår utegård, som är under uppbyggnad, finns det just nu två sandlådor och gungor. Runtom i området finns det fina lekplatser och skogsdungar som vi använder. I våra lokaler har vi bland annat Sagorum, ABC-rum, Lego-rum, Ateljé och Rörelserum. Vi har ett vardagsrum, och två sovrum till barnen där de sover i riktiga sängar nattetid på nattavdelningen.

En dag på förskolan

En dag på förskolan kan se väldigt olika ut men i stora drag kan det se ut så här:

Förskolan öppnar på Stjärnorna klockan 06.00.

Från klockan 07.00 går de barn som har kommit, kommer eller sovit kvar över till Himlen.

Vid klockan 08.00 serveras det frukost.

Fram till lunchen som är klockan 11.30 har vi olika aktiviteter, samling, utflykter.

Efter lunch är det vila för de mindre barnen och sagovila för de äldre barnen. Vi brukar dela upp oss på eftermiddagen i olika grupper beroende på ålder då vi har olika aktiviteter.

Klockan 14.30 är det mellanmål och efteråt är det fri lek.

Klockan 16.45 brukar de barn som ska vara kvar på kvällen och natten gå över till Stjärnorna.

Klockan 18.00 är det middag.

Vid 19-tiden påbörjas nattning av barn som ska sova kvar.