Debatt/överläggning

När föredragningen är klar anger ordföranden vilka förslag som har lämnats och därefter lämnar ordförande ordet fritt. Ordet måste nu begäras. Det kan ske via handuppräckning tills ordförande bekräftar att hen har noterat din begäran. Finns det ett IT-system som stöd så kan du begära ordet genom verktyget. Ordförande meddelar när det är din tur.

Det är viktigt att du håller dig till ämnet och är kortfattad. Annars måste ordförande säga till att du ska återgå till ämnet. Du ansvarar för att inte uppträda på ett sätt som strider mot god ton och ordning. Ordförande har ett särskilt ansvar för ordningen på sammanträdet. Du får inte avbryta en talare när denne yttrar sig.

Under debatten/överläggningen är det ordförandes roll att föra talarlista och anteckna eventuella yrkanden. Till stöd finns sekreteraren eller motsvarande. Det är bra om ordförande redogör för vem som får ordet och vem som därefter står på talarlistan så att hen kan vara beredd. Till exempel:

Ordförande: ”Ordet går till Anna Svanteson, därefter Pekka Mäkinen.”

Du framför dina åsikter och synpunkter i ärendet (du yttrar dig i ärendet). Du kan i samband med ditt yttrande ange ditt förslag till beslut, det som kallas yrkande.

Har du ett längre yrkande och yttranden är det bra om det kommer in till sammanträdet i förväg så det kan tillgängliggöras för nämnden/bolagsstyrelsen via läsplattan innan sammanträdet. För kommunstyrelsen ska yrkanden och yttranden vara inlämnade senast fredagen innan sammanträdet. Dessa publiceras också på stadens webb. Vilka yttranden och yrkanden som faktiskt läggs till föredragningslistan, fastställs alltså inte förrän på sammanträdet.

Till vänster på sidan kan du läsa mer om olika delar i en debatt eller en överläggning.