Presidieutbildning

Under 2023, preliminärt kvartal fyra, planerar kommunstyrelsens styrgrupp för politikerutbildning att bjuda in till en heldag med fokus på rollen i ett presidium.

Utbildningen syftar till att ge ökade kunskaper om stadens styrning och förutsättningar för att kunna utföra uppdraget som förtroendevald i ett presidium. För att nå resultat krävs en tydlig ledning och styrning med prioriteringar i verksamheten vilket ställer krav på kunskaper om styrning, värdegrund, roller, ansvar, planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten.  

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till nämndens respektive styrelsens ordförande, 1:e respektive 2:e vice ordförande samt förvaltningschef/bolagsdirektör. Tanken med utbildningen är att presidiet deltar tillsammans vid ett tillfälle.

Tid och plats

Utbildningen kommer preliminärt att genomföras under slutet av året 2023. Mer information kommer. Inbjudan till utbildningen får du av din nämndsekreterare eller motsvarande. 

Innehåll

Utbildningen innehåller bland annat:

  • Fördjupning ledning och styrning med övningsexempel
  • Planering och uppföljning
  • Intern kontroll
  • HR – arbetsgivare rollen

Frågor

Frågor om utbildningen kan ställas till Hedwig Andrén, e-post hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se