Grundutbildning 2023

Alla stadens politiskt förtroendevalda är välkomna till en grundutbildning som syftar till att ge ledamöterna ökade kunskaper om stadens styrning, lagstiftning, ekonomi och övriga förutsättningar för att kunna utföra ett gott uppdrag.

Utbildningen omfattar antingen två heldagar eller tre kvällar i april och maj. Inbjudan till grundutbildningen får du av din nämndsekreterare eller motsvarande. Utbildningen kommer att filmas och publiceras här i maj efter genomförda utbildningstillfällen. Programmet har arbetats fram av kommunstyrelsens styrgrupp för politikerutbildning. 

Utbildningens innehåll

 • Överblick av stadens organisation och olika uppdrag
 • Om Göteborg i ständig utveckling
 • Demokratiuppdraget - medborgardialog och inflytandefrågor
 • Politikerrollen i kommunikationsprocessen
 • Ledning och styrning – stadens styrsystem
 • Juridiska förutsättningar för politiken
 • Ekonomi
 • Stadens samhällsuppdrag
 • Arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret samt framtida kompetensförsörjning
 • Styrning, ledarskap och organisationskultur – tillit och förtroende
 • Göteborgs Universitet berättar om tillitsbaserad styrning och ledning
 • Politikerrollen i kris- och säkerhetsarbetet samt civilt försvar
 • Stadsrevisionens roll och uppdrag

Frågor

Hedwig Andrén, e-post hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se tel: 031-368 02 33.

Annette Borg, e-post annette.borg@stadshuset.goteborg.se, tel: 031-368 02 82.