Grundutbildning 2019

Under våren 2019 genomfördes grundutbildningen för förtroendevalda, inklusive ersättare, i kommunfullmäktige, nämnder, bolagsstyrelser och revisorer. Grundutbildningen syftar till att ge ledamöterna ökade kunskaper om stadens styrning, lagstiftning, ekonomi och övriga förutsättningarna för att kunna utföra ett gott uppdrag.

Grundutbildningen 2019 genomfördes under två dagar och tre kvällar. Utbildningen filmades och här kan du ta del av filmerna. Filmerna är indelade i de teman som grundutbildningen bestod av.

Programmet för grundutbildningen har arbetats fram av kommunstyrelsens styrgrupp för politikerutbildningen.

Våra utgångspunkter — Invånare, brukare och kunder, del 1

(25 min) Jonas Kinnander, direktör stadsledningskontoret


Våra utgångspunkter — Invånare, brukare och kunder, del 2

(30 min) Helena Mehner, kommunikationsdirektör, stadsledningskontoret


Våra utgångspunkter — Lagar och författningar

(60 min) Markus Landahl, 1:e stadsjurist, stadsledningskontoretVåra utgångspunkter — Den politiska viljan

(20 min) Jonas Kinnander, direktör ledningsstaben, stadsledningskontoretVår systematik

(12 min) Jonas Kinnander, direktör ledningsstaben, stadsledningskontoretVåra förutsättningar — Styrande dokument /organisation och samordning /roller och ansvar

(31 min) Jonas Kinnander, direktör stadsledningsstaben, stadsledningskontoretVåra förutsättningar — Resursen ekonomi

(37 min) Anders Johansson, ekonomidirektör, stadsledningskontoretVåra förutsättningar — Resursen personal

(37 min) Tina Liljedahl Scheel, HR-direktör, stadsledningskontoretStadens utmaningar

(36 min) Eva Hessman, stadsdirektörStadens uppdrag

(1 tim, 35 min) Lisbeth Nilsson, direktör välfärd och utbildning, stadsledningskontoret och
Magnus Sigfusson, direktör stadsutveckling, stadsledningskontoretSäkerhet, samhällsskydd och beredskap

(30 min) Filip Lundgren, säkerhetschef, stadsledningskontoret och
Gabriella Nässén, chef trygghet och säkerhet, stadsledningskontoretStadsrevisionens roll och uppdrag

(50 min) Bengt Bivall, ordförande, stadsrevisionen och
Cecilia Bokenstrand, revisionsdirektör, stadsrevisionen