Politikerutbildning

Stadsledningskontoret har i uppdrag att genomföra kommuncentrala utbildningar för förtroendevalda, inklusive ersättare, i kommunfullmäktige, nämnder, bolagsstyrelser och revisorer. Utbildningen ska ge goda förutsättningar för de förtroendevalda att utföra och ta ansvar för sitt förtroendeuppdrag.

En styrgrupp för politikerutbildningen finns som utse av kommunstyrelsen varje mandatperiod. Denna styrgrupp består av politiska sekreterare.

Utbildningen tar avstamp i stadens utvecklingsbehov, idag, imorgon och i framtiden. Grundutbildningen delas in i olika block med ett basblock för grundläggande kunskap om till exempel juridik, ekonomi, styrning och ledning etcetera. På så sätt delas inte sakområden i separata pass, utan vävs samman. Frågestunder, bikupor och övningar för deltagarna inarbetas under dagarna.

År 2019 arrangerades grundutbildning för stadens förtroendevalda, utbildning för stadsdelarnas individutskott samt utbildning i mötesteknik för stadens nämnder.

Som komplement till grundutbildningen har politikerhandboken tagits fram.

Det pågår en planering av presidieutbildning för nämnder och styrelser. Med anledning av covid-19 har styrgruppen för politikerutbildning valt att flytta fram presidieutbildningen till våren 2021.

Tips

Nu finns en ny bok om politiskt ledarskap framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). På SKR:s webbsida kan du ladda ner boken eller beställa den.

Göteborgs Stad, i samverkan med Västra Götalandsregionen, bjuder in förtroendevalda och tjänstepersoner till utbildningen ”Jämlik hälsa: teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling”. Kursen genomförs av Göteborgs Universitet på uppdrag av stadsledningskontoret, Göteborgs Stad. Mer information och inbjudan.

Kommunekonomiska föreningen (KEF) erbjuder en fördjupningskurs i kommunal ekonomi "Kommunal ekonomi för politiker" är en distansutbildning den 27 oktober 2020.