Schematisk bild över Göteborgs Stads organisation.

Kommunens organisation

Kommunernas grundläggande beslutanderätt utövas av en folkvald församling - kommunfullmäktige. Vid sidan av fullmäktige har nämnderna och bolagsstyrelserna en central roll i den kommunala beslutsprocessen.

Kommunfullmäktige beslutar om vilka nämnder och bolagsstyrelser som ska finnas. Enligt kommunallagen har kommunen stor frihet att bestämma sin organisation. Vissa funktioner måste dock finnas i alla kommuner, bland annat kommunstyrelse och valnämnd. Kommuner kan bilda kommunala bolag och överlåta kommunala angelägenheter till bolagen.

Det finns enligt lag krav på att kommuner ska ha en krisledningsnämnd. I Göteborgs Stad är kommunstyrelsen krisledningsnämnd.

Har kan du läsa mer om Göteborgs Stads organisation