Samverkansavtal – innebörd och arbetsrättsliga grunder


De fackliga organisationernas rätt till insyn och medinflytande på arbetsplatserna är tydligt reglerad i lag och domstolspraxis. Medbestämmandelagen (MBL) reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Rätten till förhandlingar på den svenska arbetsmarknaden grundar sig på medbestämmandelagens regler.

Sedan lång tid tillbaka har fackliga organisationer och arbetsgivare hittat former för ett mer direkt inflytande för anställda. Det kallas för samverkan. Ett samverkansavtal mellan parterna (arbetsgivare och fackliga organisationer) kan ersätta delar av MBL, arbetsmiljölagen (AmL) och lagen om facklig förtroendeman (FML).

Syftet med ett samverkansavtal är att skapa förutsättningar för en tidig och aktiv dialog kring bland annat verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö. Avtalet får inte understiga det som är reglerat i MBL, AmL och FML, utan kan genom den lokala anpassningen underlätta samverkansarbetet. Individärenden hanteras inte inom ramen för samverkansavtalen.

Läs mer i medbestämmandelagen.