Vad kan du göra när en hotsituation uppstår?

Vid pågående hotsituation så försök att agera så lugnt som möjligt, lyssna utan att avbryta, undvik motargument och försök påkalla andras uppmärksamhet. Du kan ställa frågor för att vinna tid och lägga på processer på hotutövaren.

  • Vid nödsituation - fly, ropa på hjälp eller försvara dig och larma 112.
  • Hot via röstsamtal - notera tid, bakgrundsljud, kön, ålder, dialekt etc.
  • Hot via Internet/mobil/brev - spara allt, ta skärmdumpar.
  • Misstänkta försändelser - öppna inte, tillkalla polis

Vid nödsituation

Den som blir utsatt för våld har rätt till nödvärn, vilket betyder att den utsatte har rätt att med våld försvara sig mot anfallet. Rätten upphör inte förrän anfallet avbrutits. Det är även tillåtet att ”ta över” en annan persons nödvärn, vilket till exempel kan innebära att med våld försvara någon som blir misshandlad. Värt att betona är att det inte finns någon skyldighet att ingripa. Du måste värdera situationen och din egen kapacitet i varje given situation. Det kan vara bättre att fly och larma 112.

Hot via röstsamtal

Om hot inkommer via telefon bör du lyssna uppmärksamt, inte avbryta uppringaren och notera så mycket som möjligt under samtalets gång, tid, bakgrundsljud, ålder kön, accent. Har du sinnesnärvaro och någon annan finns i närheten kan det vara bra att sätta på högtalarfunktion så att även den andre hör samtalet. Har du inspelningsfunktion på mobilen kan även den aktiveras. Det är viktigt att notera exakt tidpunkt för samtal. Vid hot via telefon kan samtalet i vissa fall spåras.

Hot via Internet/mobil/brev

För hot via brev, mejl och sms gäller det att spara allt och ta skärmdumpar i förekommande fall. Hotbrev ska du röra så lite som möjligt, lägga i en papperspåse och lämna till polis vid polisanmälan.

Misstänkt försändelse

Om du får en misstänkt försändelse ska du inte öppna den, hantera den så lite som möjligt och tillkalla polis. Beroende på hur försändelsen ser ut och på omständigheterna i övrigt måste även en bedömning göras om lokalen bör utrymmas.