Lästips

Här kan du ta del av några tips för vidare läsning och fördjupning kring personlig säkerhet.

  • Säkerhetspolisens handbok ”Personlig säkerhet” (2018), tillgänglig som pdf via www.sakerhetspolisen.se.
  • SKL:s hemsida, www.skl.se (sök på ”hot och hat mot förtroendevalda”).
  • Brottsoffermyndigheten, www.tystnainte.se (stöd och tips vid utsatthet för hot och hat).
  • Brottsförebyggande rådet, www.bra.se (bland annat PTU- Politikernas trygghetsundersökningar).
  • Kommittén ”Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet”, demokratiskasamtalet.se (kommittén arbetar med frågan om hur digitala miljöer påverkar människors deltagande och delaktighet i demokratin).
  • Make Equal, skarpning.makeequal.se (tips och hjälp om du utsatts för näthat).
  • Partsrådet, www.hotpajobbet.se (bland annat råd och tips om hur man kan hantera och motverka otillåten påverkan).