Teknikprogrammet


Teknikprogrammet ger dig en god grund för vidare studier inom teknik, design och arkitektur, men även för högre utbildningar inom många andra områden.

Är du intresserad av form, funktion och produktutveckling? Gillar du ämnen som matematik, teknik och design? Vill du kombinera problemlösning och kreativitet? Då är Teknikprogrammet ett bra val för dig. Efter gymnasiet fortsätter många av våra elever vidare till Chalmers, och blir efter högskolestudier civilingenjörer, arkitekter, konstruktörer eller industridesigners.

På Polhemsgymnasiet ställs du inför både fiktiva och verkliga uppdrag. Vi arbetar med ämnesövergripande projekt där du får omsätta dina teoretiska kunskaper till produkter. Vi arbetar med hela produktutvecklingsprocessen: från designskiss till CAD-konstruktion till modellutskrift i 3D-skrivare. Med elevernas produkter deltar vi i design- och uppfinnartävlingar. Vi gör studiebesök i näringslivet och på olika högskolor för att förbereda eleverna för framtiden.

Inriktning Design och produktutveckling

Polhemsgymnasiet har inriktningen Design och produktutveckling. De två första åren läser man gemensamt kurser som till exempel Teknik 1, Konstruktion 1 och CAD samt Bild, Designmodeller och Design 1, och det tredje året erbjuder vi eleverna ett val av två spår som har olika profil.

Teknikspåret: Här fördjupar du dig inom ämnen som teknik och matematik. Du läser kurserna Teknik - specialisering, Matematik 4 och Fysik 2, vilket innebär att du får full behörighet till tekniska högskolor, som till exempel Chalmers.

Designspåret: Här fördjupar du dig inom design. Du läser kurserna Design 2, Digitalt skapande och Entreprenörskap. Det ger en fördjupning i designämnet samt kunskaper i digitala verktyg som exempelvis Photoshop, vilket förbereder dig för fortsatta studier inom design på till exempel HDK eller Konstfack.

Polhemsgymnasiets teknikprogram ingår i Teknikcollege och är kvalitetssäkrat och certifierat av Teknikföretagen via svenska teknikcollegerådet.