Teknikprogrammet

Polhemsgymnasiet har sedan 1996 utbildat inom området konstruktion och design av produkter för serietillverkning. Nu har vi inriktningen Design och produktutveckling på teknikprogrammet.

Den gymnasieutbildning som ska förbereda för kommande högskolestudier inom området bör ge

  • goda kunskap i matematik, fysik, teknik och estetik
  • förmåga att samarbeta och driva projekt i grupp
  • förmåga att kommunicera och övertyga med bild, text och ord.

 

Vår utbildning utgår ifrån ovanstående, är direkt högskoleförberedande och ger goda ämneskunskaper och helhetssyn. Det är en mycket god grund för högskole- och universitetsstudier inom teknik, design och arkitektur men även för högre utbildningar inom de flesta andra områden. Kursutlägget finns på baksidan.

Utbildningen vänder sig till elever med särskilt intresse för matematik, naturvetenskapliga, tekniska och estetiska ämnen. Förutom de inriktningsspecifika delarna påminner utbildningen närmast om naturvetenskapsprogrammet.

Utbildningen ger med lämpliga IV-val särskild behörighet till de flesta högskoleutbildningar; undantag utbildningsområdet till läkare med högre biologikrav.

De andra fyra inriktningarna som finns på teknikprogrammet: Informations- och medi­eteknik, Produktionsteknik, Samhällsbyggande och miljö och Teknikvetenskap har bland andra Lindholmens tekniska gymnasium i vårt grannhus på Norra Älvstranden.

Individuella val

Elevens individuella val läses i första hand under år 3 men det går även bra att fortsätta med sitt moderna språk under år 1 och att välja kurser till år 2. Elev som önskar behörighet till alla grundutbildningar på Chalmers eller vid annan teknisk högskola ska välja kurserna matematik 4 och fysik 2 till år 3. Utöver matematik och NV finns ett rikt utbud av kurser inom olika områden som språk, ekonomi, samhällskunskap, bild och musik.

Polhemsgymnasiets teknikprogram är kvalitetssäkrat och certifierat av Teknikföretagen via svenska teknikcollegerådet som utbildning inom Teknikcollege Göteborgsregionen (TCGR).