Samhällsvetenskaps-programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett direkt högskoleförberedande program. Efter examen har du kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

På Polhemsgymnasiet erbjuder vi inriktningen Samhällskunskap som ger kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsfrågor. Du får en grundlig insikt i hur Sverige och världen fungerar och varför det ser ut som det gör, och du får en allsidig bild av människans levnadsvillkor i olika länder. I årskurs två så åker klassen på studieresa och besöker Sveriges Riksdag.

FN-skola

Polhemsgymnasiet är en FN-skola och samhällseleverna får vara med om att genomföra ett FN-rollspel. Rollspelet ger dig fördjupade kunskaper i olika länders levnadsvillkor och är ett mycket uppskattat inslag i studierna.

Engagerade och utbildade lärare

På Polhem möter du engagerade och utbildade lärare som får dig att använda din fulla potential att nå längre än du trodde var möjligt.

En inspirerande skolmiljö

På Polhemsgymnasiet har vi fokus på att vara en kunskapsskola där studiemotiverade elever tar sig an utmanande kurser med siktet inställt på högskolan.