Samhällsvetenskaps-programmet


Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program. Vill du till exempel bli psykolog, lärare, politiker eller kanske journalist är det här rätt program för dig.

På Polhemsgymnasiet arbetar vi varierat med undervisning både i klassrummet och utanför skolan. Vi har undervisningsprojekt kopplade till olika organisationer såsom Folk- och försvar, Göteborgs universitet samt olika museum. Vi genomför rollspel och vi besöker Sveriges riksdag och mycket annat. I kursen Gymnasiearbete får eleverna chansen att prova på att arbeta vetenskapligt likt en forskare då de utformar en egen undersökning tillsammans med sina klasskamrater.

Utbildningen ger goda kunskaper inför universitet och högskolestudier både när det gäller ämneskunskaper och arbetssätt. Den lägger en god grund för vidare studier inom humaniora och samhällsvetenskap men även för studier inom juridik och ekonomi.

Beteendevetenskaplig inriktning  Ny!

Den här inriktningen har fokus på mänskligt samspel, beteende och utveckling. Du lägger en grund inom sociologi. Därefter tillkommer andra betydelsefulla kurser för att bygga upp din kunskapsbank inom beteendevetenskap – Kommunikation, Psykologi och Ledarskap och organisation är några exempel. Det sista året läser du Humanistisk och Samhällsvetenskaplig specialisering med inriktning kriminologi, med ett vårdande och förebyggande perspektiv.

Samhällsvetenskaplig inriktning

Den här inriktningen har fokus på samhället utifrån ett lokalt, nationellt eller globalt perspektiv. Du lägger grunden inom sociologi och psykologi för att sedan fördjupa dina kunskaper med kurser som Filosofi, Internationella relationer och Humanistisk och Samhällsvetenskaplig specialisering. Humanistisk och Samhällsvetenskaplig specialisering inriktar sig på ett internationellt perspektiv med studier kring frågor där aktörer som till exempel EU och FN är med och påverkar.