Naturvetenskaps-programmet


Naturvetenskapsprogrammet ger en bred och stabil grund inför universitets- och högskolestudier. Du kan läsa vidare inom naturvetenskap, matematik, teknik och i princip alla andra områden.

Om du tycker att det är spännande med naturvetenskap och vill veta mer om hur allt i världen är uppbyggt så är Naturvetenskapsprogrammet rätt för dig. Här får du lära dig att tänka kritiskt och att föra logiska resonemang. Du kommer få arbeta med flera olika metoder för att lösa problem och göra vetenskapliga iakttagelser.

Vill du studera vidare till exempelvis läkare, veterinär, ingenjör eller forskare så är naturvetenskapsprogrammet på Polhemsgymnasiet rätt. För dig som inte riktigt vet vad du vill jobba med i framtiden, men har ett naturvetenskapligt intresse, ger utbildningen dig en bred bas inför vidare studier.

Under utbildningen får du möta arbetsmiljöer där naturvetare är verksamma, både i Sverige och utomlands. I årskurs 1 besöker vi till exempel Göteborgs Universitet och Chalmers forskningsstation Tjärnö Marina laboratorium. Där får du träffa riktiga forskare och se hur de arbetar med att studera miljöpåverkan på plats.

Inriktning Naturvetenskap

Inriktningen ger fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Du har möjlighet att både fördjupa och bredda dig. Vi erbjuder exempelvis fördjupning inom biologi i kurserna Bioteknik och Läkemedel och gifter. För den teknikintresserade kan Programmering väljas till. Du kan också bredda dig genom att välja till exempelvis språk eller musik. Sedan 2005 har Polhemsgymnasiet också ett matematiksamarbete med en skola i Shanghai. Mötena sker både via Internet och med besök i respektive städer.

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Inriktningen ger fördjupade kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. Du får till exempel läsa kursen Människa, miljö och hållbart samhällsbyggande. Under år två gifter vi successivt ihop det vetenskapliga med det naturnära. Vi utforskar samspelet mellan människa och natur och ger plats för friluftsliv och upplevelseidrott.