Naturvetenskaps-programmet

Naturvetenskapsprogrammet ger en bred högskoleförberedelse. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik och teknik men programmet förbereder också för fortsatta studier inom andra områden.

På Polhemsgymnasiet erbjuder vi inriktningen Naturvetenskap.
Betoningen ligger på naturvetenskap och matematik, i årskurs två och tre väljer man sedan programfördjupning och individuella val efter intresse. Man kan välja kurser inom t ex språk, estetiska ämnen, samhällsvetenskap, biologi, fysik, matematik, idrott och hälsa, psykologi och programmering.

Inom programfördjupning erbjuder vi kurser som Engelska 7, Fysik 3, Modernt språk, Matematik 5, Samhällskunskap 2 och Psykologi 1.
Är man intresserad av biologi finns möjlighet att välja profilen Biovetenskap. Tycker man att programmering är intressant finns profilen Matematik och data.
 

Biovetenskap

Kursen Bioteknik läser eleverna som programfördjupning inom profilen Biovetenskap, den ger kunskaper inom genteknik och mikrobiologi. Laborationer är ett väsentligt inslag i undervisningen och en del av arbetet sker i projektform. Studiebesök och kontakter med forskare ger inblick i olika yrken och verksamheter inom det biovetenskapliga området.

Matematik och data

Finns ett dataintresse kan eleven läsa Programmering 1 och Matematik 5 inom denna profil. Eleverna går i samma klass och det brukar bidra till stora möjligheter att lära av varandra och utvecklas inom t ex programmering.

Skolans lokaler är väl rustade för naturvetenskapliga ämnen och hos oss möter du kompetenta och kunniga lärare. Två av dem har blivit belönade med Ingvar Lindqvistpriset av Kungliga Vetenskapsakademin, priset tilldelas lärare som gjort stora pedagogiska insatser inom matematik och naturvetenskapliga ämnen.
 

Internationellt utbyte

Elever och lärare har sedan 2005 haft ett matematiskt och kulturellt samarbete med en skola i Shanghai. Mötena sker både via Internet och med besök i respektive städer.

På följande länk kan du läsa mer om utbytet: https://sites.google.com/skola.goteborg.se/shanghaipolhem/