Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är direkt högskoleförberedande. Efter examen har du kunskaper för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

På Polhemsgymnasiet erbjuder vi inriktningen Ekonomi, som ger kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger också färdigheter i att starta och driva ett företag. Privatjuridik och Affärsjuridik är också intressanta och användbara kurser som du som elev på Ekonomiprogrammet på Polhem läser.

Entreprenörskap

Utvecklas, ta ansvar, våga tro på dig själv och dina idéer!
Våga förverkliga dina drömmar – våga vara egen!
Satsa på UF!

Under tredje året på Polhem så driver du ett företag, så kallat UF= Ung Företagsamhet, med verkliga tjänster och varor. Där du får utveckla och träna på din företagsamhet, kreativitet och ditt entreprenörskap. Man går igenom ett företags hela livscykel från start till drift och slutligen avveckling. Detta ger värdefull kunskap att ta med sig ut i livet efter gymnasiet och till vidare studier.

Engagerade och utbildade lärare

På Polhem möter du engagerade och utbildade lärare som får dig att använda din fulla potential att nå längre än du trodde var möjligt.

En inspirerande skolmiljö

På Polhemsgymnasiet har vi fokus på att vara en kunskapsskola där studiemotiverade elever tar sig an utmanande kurser med siktet inställt på högskolan