Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som vill läsa vidare inom till exempel juridik, ekonomi eller marknadsföring.

Du som läser Ekonomiprogrammet på Polhemsgymnasiet får tillfälle att visa dina kunskaper i såväl teoretiska moment som i kreativa uppgifter och projekt där vi samarbetar mellan olika ämnen. Genom intressanta studiebesök och gästföreläsare från verkligheten får du fördjupade kunskaper och variation i undervisningen.

Efter tre år på Polhemsgymnasiet är du inte bara behörig till, utan också väl förberedd för högre studier på universitet.

Inriktning Juridik — Ny!

Du tränar på att identifiera, analysera och lösa juridiska problem. Inriktningen erbjuder fördjupningar inom ämnen som straffrätt, kriminologi och retorik. Exempelvis läser du kursen Kriminologi där vi undersöker varför brott begås och hur de förhindras. Inom retorik får du lära dig att tala för din sak och slipa dina argument. Du får också prova på juridiskt arbete genom praktiska moment som exempelvis rättegångsspel.

Inriktningen lär dig om hur juridiken påverkar privatliv, yrkesliv och samhällsliv. Du får perspektiv på hur samhället fungerar både i Sverige och internationellt.

Inriktning Ekonomi

Inriktningen Ekonomi erbjuder fördjupningar inom ämnen som entreprenörskap och ledarskap. Du lär dig att identifiera och analysera företagsekonomiska utmaningar, och får träna på att vässa din problemlösningsförmåga.

Du lär dig hur man startar och driver ett företag och utvecklar en konkurrenskraftig affärsidé. Inriktningen fokuserar även på hållbar utveckling och företagens roll i samhället i en föränderlig och globaliserad omvärld.

I årskurs 3 får du driva ett företag med verkliga varor och tjänster. I kursen Entreprenörskap och företagande får du möjlighet att utveckla din företagsamhet, kreativitet och ansvarsförmåga. Tillsammans med några andra elever driver du ett UF-företag genom hela livscykeln, från start till avveckling under ett helt läsår. Det ger värdefulla erfarenheter att ta med sig ut i arbetslivet efter gymnasiet.