Polhemsgymnasiets historia

”Lilla Chalmers”

Polhemsgymnasiet har sitt ursprung i Chalmerska slöjdskolan som grundades 1829. Detta kunde ske tack vare en donation 1811 från William Chalmers, direktör vid Ostindiska Kompaniet.1852 inrättades en förberedande ettårig utbildning på slöjdskolan för att öka elevunderlaget. 1876 flyttade skolan in på Vasagatan 50, i Göteborg i de lokaler som nu rymmer Valands konsthögskola. Från 1878 gjordes den till en tvåårig förberedande utbildning. Denna förberedande del kom att kallas för "Chalmers lägre" och den andra därmed för "Chalmers högre".

1937 beslutade riksdagen att Chalmers skulle förstatligas och att ”Chalmers högre” skulle få högskolestatus. Detta blev då dagens Chalmers. Mellan 1937 och 1945 fungerade dåvarande rektorn för högskolan Chalmers, Sven Hultin även som rektor för ”Chalmers lägre”. Efter detta tog Olof Sjöstrand över som rektor i o m att skolan omvandlades från ”Chalmers lägre” till Tekniska Gymnasiet i Göteborg (TGG). Det var under dessa år som gymnasiet kom att kallas ”Lilla Chalmers” i folkmun. Detta p.g.a. sin historia men även för att många av skolans elever hade som ambition att studera vidare på Chalmers

Olof Sjöstrand hade sen tidigare undervisat i matematik på Chalmers samt varit docent och tillförordnad professor vid Chalmers tekniska högskola. Han bedrev då matematisk forskning och kom att utge flera vetenskapliga verk. Olof Sjöstrand kom att bli en legendarisk rektor under åren 1945 – 1959 på Tekniska Gymnasiet. Vid sidan av rektorstjänsten undervisade han hela tiden i matematik och mekanik på skolan. Denna fortsatte han med även efter sin pensionering år 1959 och lyckades så småningom nå sitt uppsatta mål att genomföra 100 terminer som lärare våren 1971, vid 76 års ålder genom Tekniska Gymnasiet generösa attityd mot sina gamla lärare. Han var en uppskattad lärare och gick under smeknamnet Promille. 

Eve Staffansson var en annan legendarisk rektor. Han efterträdde Sjöstrand 1959 och kom att stanna på posten fram till mitten på 1980-talet. Han ledde skolan med dess bästa för ögonen och var ett stort stöd för sitt lärarkollegium.

I och med gymnasiereformen 1966 blev skolan kommunal och döptes då om till Polhemsgymnasiet. Det fanns dock starka krafter som önskade att skolan skulle få namnet Chalmerska gymnasiet men Postverket ansåg att risken var för stor att posten skulle hamna fel om namnen var för lika mellan Chalmers Tekniska Högskola och gymnasiet.

Polhemsgymnasiet låg fram till och med 1994 på Vasagatan 50. Detta år flyttades skolan till Lindholmen med adressen Diagonalen 4, d v s till den plats där skolan nu finns. Skolan har alltid haft tekniska utbildningar men idag ges även utbildning inom Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Det två sist nämnda programmen överfördes från Lundby Gymnasium läsåret 1998/99 i o m att detta gymnasium lades ned.

Således har Polhemsgymnasiet en stolt historia men blickar samtidigt mot framtiden med nyfikenhet samt viljan att ständigt utvecklas som skola.

Källa:

På Lundby vårt gymnasium vardag och utveckling under 70- och 80-talen, Carl Gustaf Sundén,  

Arkiv: GÖTEBORGS KOMMUN. POLHEMSGYMNASIET: 1938-1995, SE/O258G/GSA/585-1, läst 2015-12-13

Chalmers, Lite Chalmershistoria, www.chalmers.se, läst 2015-12-13

Chalmers tekniska högskola 1829 - 1954 : minnesskrift utgiven till skolans 125-års jubileum, Gumperts förlag, Göteborg 1954 s. 4-5.

Steve Claesson, lärare på Polhemsgymnasiet