FN-skola

Polhemsgymnasiet i Göteborg är sedan några år tillbaka en FN-skola, vilket innebär att vi samarbetar med Svenska FN-förbundet i Stockholm.

Från FN-förbundet får vi kontinuerlig information om FN:s verksamhet. Vi får också materiel att använda i undervisningen, lärare erbjuds fortbildning och elever har möjlighet att delta i olika utbildningar eller andra aktiviteter. Vi får dessutom använda FN-förbundets logotype i vår marknadsföring.

Skälet till att vi vill vara en FN-skola är att vi vill markera vår inriktning mot globalisering på alla områden. Alla skolans elever ska märka att vi har denna profil, bl a genom det arbete som görs inom områdena mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. På samhällsprogrammet märks det särskilt tydligt genom att vi bl a genomför ett årligt FN-rollspel i årskurs 3 samt genom utställningar och projekt.

Det är också viktigt att framhålla att samarbetet med FN-förbundet inte innebär att vi blir ett propagandainstrument för FN utan att vi – liksom förbundet – har att rätt att framföra egna åsikter om FN:s verksamhet. Vi förbinder oss däremot att sprida kunskap om FN och vad organisationen arbetar med runt om i världen.

Vi hoppas genom detta samarbete att Polhemsgymnasiet ska framstå som en skola, där utvecklingen i världen ur alla aspekter är det centrala i vår verksamhet.