Om skolan

En skolmiljö som inspirerar!

Polhemsgymnasiet är en lugn och trygg skola i ett dynamiskt område. Du rör dig i en
öppen miljö med Chalmers, IT-universitetet och växande kunskapsföretag som grannar.
Här finns också flera andra gymnasier. I omgivningarna finns många träffpunkter i form
av caféer, restauranger och bibliotek. Skolan ligger precis vid vattnet och med färja
eller buss tar du dig snabbt till city och andra delar av staden.

Lokalerna är ljusa och luftiga och laborationssalarna är välutrustade. I början av årskurs
ett får alla elever en personlig dator och datakommunikationen sker via Wifi. Miljön är
modern och funktionell och stimulerar till kreativitet och studier.

Vi samarbetar med bland andra Chalmers, Göteborgs universitet, Ung Företagsamhet
och Svenska FN-förbundet. Vi har även ett internationellt kontaktnät och utbyten med
andra länder.

Du blir väl förberedd

Kunniga lärare leder men du tar ett eget ansvar för dina studier. Lärarna är engagerade,
kunniga och ibland krävande, tillsammans skapar ni din bästa utbildning.
Hos oss blir du väl förberedd inför dina framtida studier. Alla våra program är inte bara
högskoleförberedande utan genomförs också så de ger den nödvändiga grunden för
högre studier.

Engagemang och goda resultat

Här finns högskoleförberedande utbildningar inom samhällsvetenskap, naturvetenskap,
ekonomi och teknik. Oavsett vilket program du väljer så får du en riktigt bra utbildning.
Ett vanligt påstående från äldre elever på besök är ”Jag kände mig mycket väl förberedd
när jag började på högskolan ”. I stadens betygsstatistik ligger vi ofta högst och betygen
brukar vara lika höga för pojkar som för flickor. Studierna är både stimulerande och
utmanande. Utan den trivsel och trygghet som råder på vår skola kunde vi inte uppnå
så goda resultat.