Skolledning

Kontaktinformation till skolledningen på Polhemsgymnasiet.


Rektor Naturvetenskapsprogrammet
Johan Gustavsson
Tel: 031-367 24 08, 070-305 54 95
johan.gustavsson@educ.goteborg.se
Rektor Teknikprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet
Martin Jonson
Tel: 031-367 24 09, 072-255 78 38
martin.jonson@educ.goteborg.se
Rektor Ekonomiprogrammet
Ingela Linzie Gudmundson
Tel: 031-367 24 06, 070-305 56 29
ingela.linzie@educ.goteborg.se
Servicechef
Håkan Eriksson
Tel: 073-800 01 42
hakan.eriksson@educ.goteborg.se

Rektor Naturvetenskapsprogrammet
Nina Pennebratt
Tel: 076-518 73 87
nina.pennebratt@educ.goteborg.se

 

 *Kommunikationsfrågor hänvisas till kommunikatör.
  Kontaktuppgifter finns under flik Administration