Elevhälsa

Elevhälsoteamet arbetar aktivt för att ha en helhetssyn i arbetet med elevers lärande, hälsa och allsidiga utveckling. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till någon av oss!

Kurator
Sara Redin Kirchhoff (Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet)
Tel: 031-367 24 28
Mobil: 076-788 77 70
sara.redin-kirchhoff@educ.goteborg.se

 

Kurator
Annika Johansson (Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet)
Tel: 072-255 70 89
annika.m.johansson@educ.goteborg.se

 

Skolsköterska (Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet)
Katharina Landqvist
Mobil: 070-234 04 38
katharina.landqvist@educ.goteborg.se

 

Skolsköterska (Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet)
Petra Ritoniemi
Tel: 072-514 03 91
petra.ritoniemi@educ.goteborg.se

 

Specialpedagog
Mia Bråten (Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet)
Tel: 072-554 37 13
mia.braten@educ.goteborg.se

 

Specialpedagog
Helena Jonsson (Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet)
Tel: 072-554 37 07
helena.jonsson@educ.goteborg.se

 

Skolläkare
Bijan Sahebi
Tid med skolläkare bokas hos skolsköterska.

 

Leg. Psykolog- Konsultativt uppdrag
Malin Olinder
Tel: 031-366 67 79
malin.olinder@vastrahisingen.goteborg.se