Elevhälsa

Elevhälsoteamet arbetar aktivt för att ha en helhetssyn i arbetet med elevers lärande, hälsa och allsidiga utveckling. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till någon av oss!

Kurator
Pernilla Wenander (Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet)
Tel: 072-145 94 03
pernilla.wenander@educ.goteborg.se

 

Kurator
Annika Johansson (Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet)
Tel: 072-255 70 89
annika.m.johansson@educ.goteborg.se


Skolsköterska (Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet)
Elisabeth Recina
Mobil: 079-065 25 05
elisabeth.recina@educ.goteborg.se  


Skolsköterska (Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet)
Marie Forsmark
Tel: 073-620 89 78
marie.forsmark@educ.goteborg.se


Specialpedagog (Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet)
Klara Gustafsson Hellström
Tel: 073-868 29 02
klara.gustafsson.hellstrom@educ.goteborg.se

 

Specialpedagog
Birgitta Quick (Teknikprogrammet)
birgitta.quick@educ.goteborg.se


Specialpedagog
Mikael Andersson (Naturvetenskapsprogrammet)
Tel: 072-554 37 05
mikael.g.andersson@educ.goteborg.se

 

Specialpedagog
Karolina Olsson (Ekonomiprogrammet åk 1, 3, Samhällsvetenskapsprogrammet åk 1, 3)
Tel: 072-554 37 07
karolina.olsson@educ.goteborg.se


Specialpedagog
Marie Thelin (Ekonomiprogrammet åk 2, Samhällsvetenskapsprogrammet åk 2)
Tel: 072-554 37 21
marie.thelin@educ.goteborg.se  


Skolläkare
Michail Theodosiou
Tid med skolläkare bokas hos skolsköterska.

 

Leg. Psykolog- Konsultativt uppdrag
Malin Olinder
Tel: 070-468 32 49
malin.olinder@educ.goteborg.se