Elevhälsa

Elevhälsoteamet arbetar aktivt för att ha en helhetssyn i arbetet med elevers lärande, hälsa och allsidiga utveckling. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till någon av oss!

Kurator
Sara Redin Kirchhoff (Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet)
Mobil: 076-788 77 70
sara.redin-kirchhoff@educ.goteborg.se

Kurator
Annika Johansson (Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet)
Tel: 072-255 70 89
annika.m.johansson@educ.goteborg.se


Skolsköterska (Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet)
Elisabeth Recina
Mobil: 079-065 25 05
elisabeth.recina@educ.goteborg.se


Skolsköterska (Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet)
Marie Forsmark
Tel: 073-620 89 78
marie.forsmark@educ.goteborg.se

Specialpedagog
Mia Bråten (Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet)
Tel: 072-554 37 13
mia.braten@educ.goteborg.se

Specialpedagog
Karolina Olsson (Ekonomiprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet)
Tel: 072-554 37 07
karolina.olsson@educ.goteborg.se

Skolläkare
Michail Theodosiou
Tid med skolläkare bokas hos skolsköterska.

Leg. Psykolog- Konsultativt uppdrag
Malin Olinder
Tel: 070-468 32 49
malin.olinder@educ.goteborg.se