Lindholmens gymnasiebibliotek

Studieplatser, hjälp med källkritik, gratis wifi. Lindholmens gymnasiebibliotek är skolbibliotek för alla gymnasieskolor på Lindholmen.

Gymnasieskolorna på Lindholmen har ett riktigt skolbibliotek med generösa öppettider där du som elev kan plugga, låna böcker, läsa tidskrifter och få hjälp med källkritik för ditt gymnasiearbete. Här finns ett femtiotal studieplatser, kunniga bibliotekarier och gratis wifi.

Biblioteket har öppet varje dag mellan klockan 9 och 16. All information om biblioteket hittar du på bibliotekets googlesajt: Lindholmens gymnasiebibliotek. 

Personlig bibliotekarie

Alla skolor på Lindholmen har en egen gymnasiebibliotekarie. Louisa Sixtensson är Polhemsgymnasiets bibliotekarie och kontaktperson på biblioteket. Louisa har jobbat som bibliotekarie sedan 2015 och hos oss sen 2018. Hon är engagerad i att ge eleverna möjligheter att på bästa sätt tillgodogöra sig utbildningen genom källkritiskt tänkande och att hitta bra källor för skolarbete. Hon har också arbetat mycket med att bygga upp ett attraktivt bestånd av litteratur riktad mot unga vuxna. Louisa läser mycket och en av hennes favoritförfattare är Stephen King, skräckmästaren.

Louisa Sixtensson
Telefon: 072-855 47 21
louisa.sixtensson@educ.goteborg.se