Lindholmens gymnasiebibliotek


Studieplatser, hjälp med källkritik, gratis wifi. Lindholmens gymnasiebibliotek är skolbibliotek för alla gymnasieskolor på Lindholmen.

Gymnasieskolorna på Lindholmen har ett riktigt skolbibliotek med generösa öppettider där du som elev kan plugga, låna böcker, läsa tidskrifter och få hjälp med källkritik för ditt gymnasiearbete. Här finns ett femtiotal studieplatser, kunniga bibliotekarier och gratis wifi.

Biblioteket har öppet varje dag mellan klockan 9 och 16. All information om biblioteket hittar du på bibliotekets Welibsida: Lindholmens gymnasiebibliotek. 

Personlig bibliotekarie

Polhemsgymnasiet har två personliga bibliotekarier. 

Iva Bublik
Telefon: 072-855 47 21
e-post: iva.bublik@educ.goteborg.se

Johan Andersson 
telefon: 072-585 28 73
e-post: johan.andersson@educ.goteborg.se