Foto: ThisIsEngineering

Yrkesutbildning

Med en yrkesutbildning rustar vi dig för både nutid och framtid. Du kommer att få praktisk kompetens som leder dig rakt in i morgondagens yrkesroller och arbetsområden där det behövs arbetskraft. Med en relevant yrkesutbildning har du mycket goda förutsättningar att få jobb.

De flesta av komvux yrkesutbildningar är mellan ett och två år långa och är på heltid. I utbildningarna ingår Arbetsplatsförlagt lärande (apl). Det innebär att du är på en arbetsplats och genomför delar av din utbildning där, med stöd av en handledare. Det finns också kompletterande utbildningar för dig som idag arbetar inom ett yrkesområde, men som saknar relevant utbildning. Vissa utbildningar kan du läsa på deltid och arbeta samtidigt.

Hitta din yrkesutbildning

Du hittar aktuella yrkesutbildningar i vår kurskatalog.

Våra ansökningsperioder

Du hittar aktuella ansökningsperioder i vår kurskatalog.

Lär dig svenska och ett yrke samtidigt

För dig som vill läsa svenska samtidigt som du går en yrkesutbildning finns utbildningar med språkstöd. Du får samma utbildning som i ordinarie yrkesutbildning men utvecklar språk- och yrkeskunskaper samtidigt. Du lär dig också yrkesspråk. 

När du är klar med utbildningen får du betyg på de kurser som du läst. Inom vissa branscher får du också diplom eller certifikat. Utbildningarna ger goda chanser till jobb.

Vad är skillnaden mellan diplom och certifikat?

Diplomet är ditt bevis på att du genomfört utbildningen. Diplomet beskriver vilka kunskaper och kompetenser du fått. Det är värdefullt för arbetsgivare.

Certifikatet kräver godkänt inlämnat arbetsprov vilket är olika för alla utbildningar. Det verifierar att du har praktiserat inom det yrkesområde du studerade till vilket kan göra att du sticker ut i mängden när du söker jobb.

Närliggande information

Läs om Lärlingsutbildning