Foto: ThisIsEngineering

Lärlingsutbildning


Vill du läsa en yrkesutbildning där du genomför största delen av utbildningen på en arbetsplats? Då kan lärlingsutbildning vara något för dig.

En lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan som följer dig genom din utbildning.

Varje utbildning börjar med en orienteringskurs på fyra veckor. Under orienteringskursen bestäms om du ska bli antagen. Under orienteringskursen gör du en studieplanering och du besöker din eventuella lärlingsarbetsplats.

Vem kan ansöka om lärlingsutbildning?

Du kan söka en lärlingsutbildning om du:

  • är folkbokförd i Göteborgs kommun eller har fått din hemkommuns godkännande och

  • är minst 20 år (från och med den 1 juli det år du fyller 20 år) eller

  • är under 20 år och har antingen slutbetyg, studiebevis eller gymnasieexamen eller

  • är under 20 år och har börjat ett vuxenliv. 

Du kan behöva vissa förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen. I kurskatalogen står det vilka förkunskaper som gäller för den utbildning du är intresserad av.

Hur lång är en lärlingsutbildning?

Utbildningstiden kan vara mellan 5 månader och 2 år (400-1600 poäng).

Du kan ansöka om studiemedel

Du kan ansöka om studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden)

Så här söker du

Du hittar alla lärlingsutbildningar och ansökan inom hela regionen på GRvux.se när det är ansökningsperioder.

Närliggande information

Läs om yrkesutbildning