Foto: Mikhail Nilov

Grundläggande och gymnasial nivå

Den grundläggande vuxenutbildningen motsvarar delar av den nioåriga grundskolan i Sverige och är till för dig som inte har en fullständig grundskoleutbildning. Gymnasial vuxenutbildning motsvarar gymnasieskolan. Här kan du kombinera fristående kurser så att det passar dina mål, till exempel om de behöver en gymnasieexamen för att få ett jobb eller om du behöver den för att kunna söka till universitetet.