Vill du jobba som biträde inom äldreomsorgen?


Det här är utbildningen för dig som vill arbeta som biträde inom äldreomsorgen. Målet med utbildningen är att du ska få en anställning inom branschen.

Utbildningen är på heltid, cirka 30 timmar i veckan under 15 veckor. Utbildningen kombinerar sfi D eller svenska som andraspråk med kurser som förbereder dig för arbete inom branschen. Du läser alla kurser på samma skola. 

I utbildningen ingår både teori och praktik

Utbildningens innehåll

 • Sfi/svenska som andraspråk
 • Branschkunskap
 • Yrkesintroduktion
 • Praktik
 • Bemötande och kommunikation
 • Kunskap om samarbete
 • Basala hygienrutiner
 • Ge stöd till personer inom äldreomsorgen i dagliga aktiviteter såsom;
 • att klä sig
 • socialt umgänge
 • att sköta sina toalettbehov
 • att äta och dricka
 • att utföra hushållsarbete
 • kontakter med hälso– och sjukvården

Kursstart

29 januari

Sista ansökningsdag

Ansökan är stängd.

Ansök här

Klicka på länken för att söka.

Förkunskapskrav

Betyg i sfi C.

Information

Ladda ner ett informationsblad om Talang biträde.