Vill du jobba som personlig assistent eller biträde?

Det här är utbildningen för dig som vill arbeta som personlig assistent eller som biträde inom äldreomsorgen. Målet med utbildningen är att du ska få en anställning inom branschen.

Utbildningen är på heltid under cirka 15 veckor. Utbildningen kombinerar sfi D eller svenska som andraspråk med kurser som förbereder dig för arbete inom branschen.

I utbildningen ingår både teori och praktik

Utbildningens innehåll

 • Sfi/svenska som andraspråk
 • Branschkunskap
 • Yrkesintroduktion
 • Vård och omsorgsarbete
 • Hygien
 • Lagar
 • Ergonomi
 • Funktionsnedsättningar
 • Dokumentation
 • Genomförandeplaner
 • Bemötande
 • Delaktighet
 • Praktik

Kursstart

28 augusti

Förkunskapskrav

Betyg i sfi C.

Information

Ladda ner ett informationsblad om Personlig assistent / biträde.

Ansökan är stängd.