Foto: Tima Miroshnichenko

Vill du jobba med lokalvård?

Detta är utbildningen för dig som vill arbeta inom lokalvård och service. Efter genomförd utbildning kommer du att få ett yrkesbevis (SRY-BAS) som branschen ofta kräver. Det gör att det blir lättare för dig att få ett jobb.

Utbildningen är 15 veckor. Du får träna svenska och lära dig mer om branschen för att kunna göra ett bra jobb. Du kommer också att göra praktik på en arbetsplats för att lära dig mer om yrket och få erfarenhet inom branschen.

I utbildningen ingår både teori och praktik

Utbildningens innehåll

  • Sfi
  • Yrkessvenska
  • Service och kvalitet
  • Ergonomi
  • Arbetsmiljö
  • Städningens grunder
  • Redskap och maskiner
  • Praktik

Kursstart

Utbildningen startar 28 augusti.

Förkunskapskrav

Du behöver ha kunskaper i svenska som motsvarar sfi på C-nivå.

Information

Ladda ner ett informationsblad om Talang  Lokalvård

Ansökan är stängd.