Foto: Tima Miroshnichenko

Vill du jobba med lokalvård?


Detta är utbildningen för dig som vill arbeta inom lokalvård och service. Efter genomförd utbildning kommer du att få ett yrkesbevis (SRY-BAS) som branschen ofta kräver. Det gör att det blir lättare för dig att få ett jobb.

Utbildningen är 15 veckor. Du får träna svenska och lära dig mer om branschen för att kunna göra ett bra jobb. Du kommer också att göra praktik på en arbetsplats för att lära dig mer om yrket och få erfarenhet inom branschen.

I utbildningen ingår både teori och praktik

Utbildningens innehåll

 • Sfi/Svenska som andraspråk
 • Yrkessvenska
 • Yrkespraktik
 • Städningens grunder
 • Städmetoder och städsystem
 • Kem-tekniska medel
 • Redskap och maskiner
 • Miljö och hållbarhet
 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Medarbetarskap
 • Ge service i möte med andra människor
 • Bemötande och förhållningssätt i en yrkesroll
 • Ergonomi och friskvård

Ansökningsperiod

Ansökan är stängd.

Kursstart

Utbildningen startar 5 februari, 2024.

Förkunskapskrav

Du behöver ha betyg i sfi C.

Information

Ladda ner ett informationsblad om Talang  Lokalvård