Foto: Andrea Piacquadio

Vill du jobba på hotell?

Detta är utbildningen för dig som vill arbeta inom hotellbranschens våningsservice, lokalvård, vaktmästeri, konferens och restaurang. Målet med utbildningen är att du ska få en anställning inom branschen.

Utbildningen är 15 veckor. Du får träna svenska och lära dig mer om branschen för att kunna göra ett bra jobb. Du kommer också att göra praktik på en arbetsplats för att lära dig mer om yrket och få erfarenhet inom branschen.

I utbildningen ingår både teori och praktik

Utbildningens innehåll

 • Sfi/Svenska som andraspråk
 • Yrkessvenska
 • Branschkunskap
 • Service och bemötande
 • Hälsa och hygien
 • Rumsstädning
 • Frukost
 • Enklare fastighetsskötsel
 • Praktik
 • Miljö och hållbarhet
 • Digital kompetens
 • Praktik

Ansökningsperiod

1 december 2023 till 4 januari 2024.

Ansök här.

Kursstart

Utbildningen startar 5 februari, 2024.

Förkunskapskrav

Du behöver ha betyg i sfi C. 

Informationsblad

Ladda ned ett informationsblad om Talang  Hotell