Foto: ELEVATE

Vill du jobba jobba på lager och ta truckkort?


Detta är utbildningen för dig som vill arbeta som vill arbeta på lager och köra truck. Utbildningen ger dig möjlighet att få truckkort (A1-A4, B1-B4 och D1). Målet med utbildningen är att du ska få en anställning inom branschen.

Utbildningen är åtta veckor lång. Du får träna svenska och lära dig mer om branschen för att kunna göra ett bra jobb. Du kommer också att göra praktik på en arbetsplats för att lära dig mer om yrket och få erfarenhet inom branschen.

I utbildningen ingår både teori och praktik

Utbildningens innehåll

 • Sfi/Svenska som andraspråk
 • Trucktyper
 • Truckens konstruktion
 • Truckens arbetssätt,skötsel och daglig tillsyn
 • Ergonomi
 • Material- och godshantering
 • Arbetsmiljö
 • Handscanner
 • Servicekompetens
 • Arbetslivskunskap
 • Yrkessvenska
 • Lokalkännedom GPS
 • Truckkort (A1-A4 och B1-B4)
 • Praktik

Ansökningsperiod

Ansökan är stängd.

Kursstart

Utbildningen startar 5 februari, 2024.

Förkunskapskrav

Du behöver ha betyg i sfi C.

Informationsblad

Ladda ned ett informationsblad om Talang Lager och truck