Talang

En Talang är en kort yrkesutbildning för dig som läser sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

I en Talang lär du dig det du behöver kunna för att få arbete inom ett visst yrke eller bransch. Innehållet i utbildningen tas fram i samarbete med arbetsgivare. Du behöver inte ha erfarenhet av yrket tidigare, men du behöver vara intresserad och vilja komma ut i arbete. Du behöver också kunna lite svenska och ligga på C-nivå inom sfi.

Talang är en heltidsutbildning under cirka 15 veckor. Den innehåller:

  • Yrkessvenska
  • Yrkesteori, branschkunskap
  • Praktik inom branschen

Målet är att du ska få ett arbete när du är klar med Talang-utbildningen.

Talangutbildningar


Hotell

Livsmedel och handel

Lokalvård

Restaurang

Truck

Personlig assistent/Biträde