Talang


En Talang är en kort yrkesutbildning för dig som läser sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

I en Talang lär du dig det du behöver kunna för att få arbete inom ett visst yrke eller bransch. Innehållet i utbildningen tas fram i samarbete med arbetsgivare. Du behöver inte ha erfarenhet av yrket tidigare, men du behöver vara intresserad och vilja komma ut i arbete.

Talang är en heltidsutbildning under cirka 15 veckor. Den innehåller:

  • Yrkessvenska
  • Yrkesteori, branschkunskap
  • Praktik inom branschen

Målet är att du ska få ett arbete när du är klar med Talang-utbildningen.

Talangutbildningar


Hotell

Handel

Lokalvård

Lager och truck

Biträde