Yrkes-sfi

Yrkes-sfi ger dig möjlighet att studera sfi och samtidigt förbereda dig för en yrkesutbildning på gymnasial nivå med språkstöd.

Yrkes-sfi

Utbildningen är på heltid och kombinerar sfi med förberedande kurser och praktik.

 • Sfi, kurs D
 • Yrkessvenska – begrepp och ord som används inom yrket
 • Ämnesorientering – kurser som förbereder dig praktiskt och teoretiskt för yrkesutbildningen
 • Praktik inom yrket

Om du studerar yrkes-sfi och får godkänt betyg på sfi kurs D, har du förtur till den gymnasiala utbildningen med språkstöd.

Yrkes-sfi — Förskoleassistent/barnskötare

Det här får du lära dig

 • Yrkessvenska, du lär dig ett yrkesspråk. Både teoretiskt och praktiskt.
 • Pedagogiskt arbete
 • Barns lärande och växande
 • Skapande verksamhet
 • Naturguidning

Utbildningen är cirka 18 veckor lång och startar 21 augusti.

Du kommer även att få träna på praktiska moment genom praktik eller studiebesök.

Anmäl dig här

Anmäl dig till Yrkes-sfi Förskoleassistent/barnskötare här

Informationsblad

Sista anmälningsdag: 11 augusti

Yrkes-sfi — Vårdbiträde

Det här får du lära dig om

 • Yrkessvenska, du lär dig ett yrkesspråk både teoretiskt och praktiskt.
 • Hygienrutiner
 • Måltidssituationer
 • Diagnoser och sjukdomar
 • Sekretess och tystnadsplikt
 • Bemötande inom vården
 • Ergonomi

Utbildningen är cirka 18 veckor lång och startar 21 augusti.

Du kommer även att få träna på praktiska moment genom praktik eller studiebesök.

Anmäl dig här

Anmäl dig till Yrkes-sfi Vårdbiträde här

Informationsblad

Sista anmälningsdag: 11 augusti

Yrkes-sfi — Taxiförare

Det här får du lära dig om

 • Sfi/svenska som andraspråk
 • Taxikort
 • Taxikunskap
 • Körlektioner
 • Serviceresor
 • Fordonskunskap
 • Elbil
 • Lokalkännedom GPS
 • Branschkunskap
 • Praktik
 • Yrkessvenska
 • Omvårdnad
 • Förhållningssätt och bemötande

Utbildningen är sju månader lång och startar 11 september.

Du kommer även att få träna på praktiska moment genom praktik eller studiebesök.

Anmäl dig här

Anmäl dig till Yrkes-sfi Taxiförare här

Informationsblad

Sista anmälningsdag: 1 september