Yrkes-sfi


Yrkes-sfi ger dig möjlighet att studera sfi och samtidigt förbereda dig för en yrkesutbildning på gymnasial nivå med språkstöd.

Yrkes-sfi

Utbildningen är på heltid och kombinerar sfi med förberedande kurser och praktik.

 • Sfi, kurs D
 • Yrkessvenska – begrepp och ord som används inom yrket
 • Ämnesorientering – kurser som förbereder dig praktiskt och teoretiskt för yrkesutbildningen
 • Praktik inom yrket

Om du studerar yrkes-sfi och får godkänt betyg på sfi kurs D, har du förtur till den gymnasiala utbildningen med språkstöd.

Yrkes-sfi — Förskoleassistent/barnskötare

Det här får du lära dig

 • Yrkessvenska, du lär dig ett yrkesspråk. Både teoretiskt och praktiskt.
 • Pedagogiskt arbete
 • Barns lärande och växande
 • Skapande verksamhet
 • Naturguidning

Utbildningen är cirka 35 veckor lång och startar 21 augusti.

Du kommer även att få träna på praktiska moment genom praktik eller studiebesök.

Information

Informationsblad

Ansökan är stängd

Yrkes-sfi — Vårdbiträde

Det här får du lära dig om

 • Yrkessvenska, du lär dig ett yrkesspråk både teoretiskt och praktiskt.
 • Hygienrutiner
 • Måltidssituationer
 • Diagnoser och sjukdomar
 • Sekretess och tystnadsplikt
 • Bemötande inom vården
 • Ergonomi

Utbildningen är cirka 35 veckor lång och startar 21 augusti.

Du kommer även att få träna på praktiska moment genom praktik eller studiebesök.

Information

Informationsblad

Ansökan är stängd

Yrkes-sfi — Taxiförare

Det här får du lära dig om

 • Sfi/svenska som andraspråk
 • Taxikort
 • Taxikunskap
 • Körlektioner
 • Serviceresor
 • Fordonskunskap
 • Elbil
 • Lokalkännedom GPS
 • Branschkunskap
 • Praktik
 • Yrkessvenska
 • Omvårdnad
 • Förhållningssätt och bemötande

Utbildningen är sju månader lång och startar 9 oktober.

Du kommer även att få träna på praktiska moment genom praktik eller studiebesök.

Information

Informationsblad

Ansökan är stängd.