Foto: fauxels

Ansök till sfi om du är folkbokförd i annan kommun än Göteborg


Du som är folkbokförd i en annan kommun än Göteborg eller Öckerö ska fylla i en blankett och lämna den till din hemkommun. Det är din hemkommun som avgör om du kan läsa sfi i Göteborg.

Du ansöker genom att fylla i blanketten som finns på den här sidan och lämna den till din hemkommun. När din hemkommun godkänner ansökan kontaktar de Göteborgs Stad och du ställs i vår kö till sfi.

Du kommer att få ett kvitto på din plats i kön, som också betyder att du har fått godkänt av din hemkommun att studera i Göteborg.

Så här gör du

Fyll i blanketten och skicka till din hemkommun.

Sfi-ansökan för personer som inte är folkbokförda i Göteborg