Foto: Cottonbro

Svenska för invandrare, sfi


Sfi ger dig grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel när du lär dig svenska. Du kan oftast kombinera dina studier i sfi med andra kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Efter sfi kan du fortsätta att läsa svenska som andraspråk på grundläggande eller gymnasial nivå.

Vem får studera sfi?

Du har rätt att delta i sfi från och med 1 juli det år du fyller 16 år. Men om du är under 20 hänvisar vi dig till att ta kontakt med gymnasieskolans introduktionsprogram Språkintroduktion.

Dessutom ska du:

 • vara folkbokförd i Göteborgs kommun eller i Öckerö kommun.
 • inte ha svenska som modersmål.

Är du EU-medborgare och saknar personnummer

Om du är EU-medborgare och saknar personnummer, kan du ansöka om rätten till att läsa kommunal vuxenutbildning där sfi ingår. Detta gör du genom att besöka Arbetsmarknad och vuxenutbildning på Brogatan 4 eller International house Gothenburg på Järnvågsgatan 3. Du behöver ha med dig giltigt pass eller nationellt id-kort som styrker din nationalitet.

Du behöver också ha med dokument som styrker att du kan anses bosatt i landet, till exempel kopior av:

 • anställningskontrakt,
 • registrering av eget företag,
 • intyg på studier,
 • dokument som styrker att familjemedlem är bosatt i Sverige,
 • dokument som styrker din adress.

Så här ansöker du till sfi

Du ansöker på olika sätt beroende på om du ansöker för första gången, om du har studerat sfi i Göteborg tidigare eller om du är folkbokförd i en annan kommun.

Ansök till sfi  första gången

Ansök till sfi  om du har studerat i Göteborg tidigare

Ansök till sfi  om du är folkbokförd i annan kommun än Göteborg eller Öckerö

Studievägar på sfi

​Det finns tre studievägar inom sfi. Studievägarna är indelade i olika kurser. Efter varje avslutad kurs får du betyg. När du ansöker till sfi får du veta vilken studieväg som passar dig.

Om du inte kan någon svenska, börjar du från start på alla studievägar. Sista kursen är D, och slutnivån är densamma på alla studievägar.

Om du redan kan lite svenska, testas du på skolan för att starta på rätt nivå.

 • Studieväg 1 riktar sig till dig som har kort eller ingen skolbakgrund. Inom studieväg 1 finns kurserna A, B, C och D.
 • Studieväg 2 riktar sig till dig vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola. Inom studieväg 2 studerar du i kurs B, C och D.
 • Studieväg 3 vänder sig till dig vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som har deltagit i högskolestudier. Inom studieväg 3 finns kurserna C och D. 

Du kan studera sfi på olika sätt

Sfi är en utbildning som du kan kombinera med arbete, praktik och andra kurser. Du kan studera sfi på olika sätt:

 • Heltid
 • Deltid
 • Distans
 • På kvällar
 • På lördagar
 • Sfi intensiv
 • Flexibelt (Digiflex)
 • Sfi online
 • På folkhögskola
 • Verksamhetsförlagd sfi

Läs om de olika sätten att studera på sidan Olika sätt att studera sfi.

Talang

En Talang är en kort yrkesutbildning för dig som läser sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
I en Talang lär du dig det du behöver kunna för att få arbete inom ett visst yrke eller bransch. Innehållet i utbildningen tas fram i samarbete med arbetsgivare. Du behöver inte ha erfarenhet av yrket tidigare, men du behöver vara intresserad och vilja komma ut i arbete. Du behöver också kunna lite svenska och ligga på C-nivå inom sfi.

Läs mer om talang-utbildningar

Yrkes-sfi

Yrkes-sfi ger dig möjlighet att studera sfi och samtidigt förbereda dig för en yrkesutbildning på gymnasial nivå med språkstöd. Utbildningen är på heltid, cirka 30 timmar i veckan och kombinerar sfi med förberedande kurser och praktik.

 • Sfi, kurs D
 • Yrkessvenska – begrepp och ord som används inom yrket
 • Ämnesorientering – kurser som förbereder dig praktiskt och teoretiskt för yrkesutbildningen
 • Praktik inom yrket

Om du studerar yrkes-sfi och får godkänt betyg på sfi kurs D, har du förtur till den gymnasiala utbildningen med språkstöd.

Filmer om sfi / Films about SFI

Filmer om sfi på svenska med tillgänglighetanpassning

Films about SFI in different languages

Frågor och svar

 • Hur lång är utbildningen på sfi?

  När du börjar studera sfi gör du tillsammans med din lärare en planering för dina studier. Hur länge du behöver studera beror på hur mycket svenska du kan sedan tidigare och vilken tid och möjlighet du har att studera språket.

 • Kan jag välja skola?

  Du kan inte välja vilken skola du vill utan får en plats på den skola där det först finns lediga platser. Det finns ett undantag och det är om du vill läsa på en folkhögskola. Då väljer du skola när du ansöker till sfi.

 • Kan jag byta skola?

  Du kan normalt sett inte byta skola när du påbörjat dina studier. Om du har särskilda skäl till att byta skola ska du prata med din skola.

 • Vad gör jag om jag behöver extra hjälp under kursen?

  • Du som har svårt att lära dig att läsa och skriva kan prata med din lärare eller specialpedagog på skolan för att få extra hjälp.
  • Du som behöver råd och stöd kring personliga frågor om din studiesituation, kan prata med kurator på skolan.
  • Du som behöver information om olika utbildningar och hur du ansöker till dem, kan prata med en studie- och yrkesvägledare på skolan.

 • Kan jag studera sfi med a-kassa?

  Om du har ersättning från a-kassan och vill läsa sfi är det viktigt att du kontaktar din a-kassa först. Det gäller även om du bara planerar att läsa på distans, kväll, flexibla studier eller lördagar. Om du börjar studera utan att ha fått ett godkännande av din a-kassa riskerar du att bli skyldig att betala tillbaka ersättning.

 • Jag har en utbildning från mitt hemland. Vad motsvarar den i Sverige?

  Med hjälp av bedömningstjänsten hos Universitets- och högskolerådet (UHR) får du direkt veta vad din utbildning motsvarar i Sverige. Du kan även ansöka om ett utlåtande där UHR gör en bedömning av dina utbildningsdokument.

  Du kan vända dig till UHR för att få hjälp med att bedöma både gymnasiebetyg och betyg från eftergymnasiala utbildningar.

  UHR:s bedömningstjänst

  Ansökan om bedömning av utländsk utbildning hos UHR

 • Hur får jag auktorisation för att arbeta inom ett reglerat yrke i Sverige?

  Vissa yrken är reglerade genom lag. Det betyder att det finns en beskrivning av vad som krävs för att få arbeta inom yrket.

  Det kan vara en examen eller en auktorisation, legitimation eller annat formellt erkännande.

  För att få arbeta inom ett sådant yrke måste du ansöka om erkännande hos den behöriga myndigheten för yrket:

 • Kan jag bli av med min kursplats?

  Du blir av med din kursplats om du inte kommer till kursstart eller är borta från undervisningen i mer än tre veckor.

 • Kan jag få studiemedel från CSN när jag studerar sfi?

  Du kan inte få studiemedel från CSN när du studerar sfi.

 • Kostar det något att studera sfi?

  Att studera sfi kostar inget. Du behöver inte betala för böcker eller material som du använder under kursen.

 • Var ligger skolan?

  Du hittar adresser, kontaktuppgifter och karta på sidan Hitta skola med sfi.