Foto: Andrea Piacquadio

Så lyckas du med distansutbildning

Det finns många fördelar med att studera på distans, bland annat när det handlar om flexibilitet och individuell inlärning. Men det kan också vara svårt att planera sin studietid eftersom distansutbildningar kräver både rutin och självdisciplin. Här nedan har vi samlat några tips som kan hjälpa dig på vägen att lyckas med distansstudier.

Fem tips när du studerar på distans

1. Planera och strukturera din studietid

Eftersom du är oberoende av tid och plats när du studerar på distans är det viktigt att planera och strukturera din studietid. Gör ett schema som passar dig.


2. Hitta dina rutiner

Hur vi lär oss på bästa sätt är individuellt. Därför är det viktigt att hitta sina egna rutiner. Det kan exempelvis vara att gå upp samma tid varje dag, ta en lunchpromenad eller skapa en plats i hemmet som enbart är till för studier.

3. Ta vara på föreläsningar och kursmaterial

Föreläsningar och inspelat material är en viktig del i utbildningen. Ta därför vara på dem, där finns den information du behöver för att klara dina studier.

4. Ta hjälp av dina lärare

Dina lärare finns där för att hjälpa dig att nå dina mål med utbildningen – ta därför vara på den tid du får med dem. Be om hjälp, fråga när du inte förstår eller om någonting är otydligt med utbildningen.

5. Skapa en studiemiljö som passar dig

Skapa en studieplats där får studiero och där du har allt du behöver, som studiematerial, internetuppkoppling med mera. Tänk även på att ta pauser och röra på dig så att du inte sitter stilla i flera timmar.