Foto: Gary Barnes

Stöd och anpassning


Är du i behov av stöd eller anpassningar i dina kommande studier? Kanske har du läs- och skrivsvårigheter, svårt med matematik eller koncentrationssvårigheter? Då kan du få hjälp av resursteamet med att kartlägga och formulera ditt stödbehov.

I samtal med kuratorn kan du diskutera dina förutsättningar för studier. Det kan handla om problem med psykisk eller fysisk ohälsa, studieekonomiska frågor eller att du har en svår livssituation i övrigt.

I samtal med specialpedagog kartlägger ni tillsammans dina behov av stöd i undervisningen. Tillsammans formulerar ni vilket stöd du behöver för att nå godkända betyg i dina kommande studier.

Om du så önskar skickas en sammanställd information till kurator och/eller specialpedagog på din blivande skola efter antagning. Skolans kurator och/eller specialpedagog ser då till att informationen om dina behov av stöd eller anpassningar i undervisningen kommuniceras till undervisande lärare.

Så här kontaktar du resursteamet

I resursteamet arbetar kuratorer och specialpedagoger. Du kommer i kontakt med resursteamet genom att boka in ett samtal med studie- och yrkesvägledare på Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Uppge i samtalet med studie- och yrkesvägledare att du vill ha kontakt med resursteamet, eftersom du behöver stöd i dina studier.

Läs mer: Samtal med en studie- och yrkesvägledare.