Foto: Rene Asmussen

Validering - intyg på ditt yrkeskunnande


Om du har arbetat inom ett yrke och saknar betyg eller intyg på dina kunskaper kan en validering vara något för dig.

Validering är för dig som har yrkeserfarenhet och kompetens inom ett yrkesområde och som nu vill validera de kurser som du redan har kunskaper inom. 

Du måste ha jobbat totalt minst ett år på heltid inom den bransch du vill validera dina kunskaper mot.

Det finns flera syften med att validera kunskaper, men det viktigaste är att ta tillvara din erfarenhet för att förkorta din utbildningstid och snabbare komma ut i arbete.

Vad händer efter att du har ansökt?

Du blir kallad till ett samtal på skolan där man gör en bedömning och det avgörs om du har tillräckliga kunskaper för att kunna genomgå en validering.

Hur går en validering till?

Översiktlig kartläggning

Valideringen inleds med en översiktlig kartläggning. Om det under den översiktliga kartläggningen visar sig att du inte har tillräckliga kunskaper kommer du bli rekommenderad att ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för vidare planering. Med tillräckliga kunskaper menas kunskaper som motsvarar minst 20 procent av yrkesutbildningen.  

Fördjupad kartläggning

Om du har tillräckliga kunskaper att validera går du vidare till en fördjupad kartläggning. Här avgörs hur mycket du har att validera. Om det under den fördjupade kartläggningen visar sig att du inte har kunskaper som motsvarar hela yrkesutbildningen har du möjlighet att komplettera med de kurser som behövs.

Vem kan ansöka om validering?

Du kan ansöka om validering om du:

  • är minst 20 år (från och med den 1 juli det år du fyller 20 år) eller,
  • har ett slutbetyg, studiebevis eller examen från gymnasiet och är under 20 år.
  • har betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVAD)
  • har jobbat totalt minst ett år på heltid inom den bransch du vill validera dina kunskaper mot

Så här ansöker du

Hitta de yrken du kan validera i kurskatalogen.

Kostar det något att göra en validering?

Du betalar ingen avgift för att göra en validering. Du kan behöva betala för arbetskläder och undervisningsmaterial. 

Du kan ansöka om studiemedel

Du kan ansöka om studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) under valideringen.