Foto: Andrea Piacquadio

Nivåbedömning i svenska, engelska och matematik


Du som inte har några betyg, inte kan få tag på dina betyg eller av någon annan anledning behöver veta vilken kunskapsnivå du ligger på och har sökt en av våra utbildningar, kan göra en nivåbedömning (test) hos oss. Du kan göra en nivåbedömning i ämnena svenska som andraspråk, svenska, matematik och engelska.

Vem kan göra en nivåbedömning?

  • Du som har sökt en utbildning men inte har tillräckliga betygsunderlag för att bli antagen.
  • Du som har fått ett meddelande från vuxenutbildningen, via ditt ”Studerandekonto”, om att du ska göra en nivåbedömning.
  • Du som har blivit underkänd eller avbrutit en gymnasial matematikkurs (1-3) två eller fler gånger hos oss och har sökt kursen på nytt.
  • Du som har ett äldre betyg i ämnet men har förbättrat dina kunskaper på något sätt och har sökt en kurs eller utbildning som ligger över din behörighet.

För att få göra nivåbedömning hos oss måste du vara folkbokförd i Göteborg, Partille eller Öckerö och ha sökt en kurs eller utbildning via Komvux eller GRvux. Om du har sökt en yrkesutbildning i Göteborgs Stads regi kan du också göra en nivåbedömning hos oss.

Hur bokar jag tid för nivåbedömning?

När du gjort en ansökan kommer du efter ett par dagar få ett e-postmeddelande med länkar till testsystemet Educateit om vi bedömer att en nivåbedömning är aktuell.

Välj rätt länk och boka en tid som passar dig.

Om du enbart fått ett e-postmeddelande där du uppmanas komplettera med betyg, men vet att du saknar betygsdokument, kontaktar du oss för nivåbedömning enligt instruktionen.

Hur går en nivåbedömning till?

Hos arbetsmarknad och vuxenutbildning, Brogatan 4

Du tar med giltigt id-kort eller legitimation till våra lokaler och är på plats i god tid innan testet startar.

På distans

Du loggar in hemma eller i någon annan lugn miljö enligt instruktionerna som du fått från testanordnaren och identifierar dig via webbkameran.

Testet skrivs alltid på dator och du behöver inga egna hjälpmedel. Tiden för testet är olika beroende på vilket test och ämne du har bokat. De flesta test är cirka två timmar långa.

Läs mer hos Educateit: Så funkar testen

Vad kan jag använda resultatet till?

Du får inget betyg på nivåbedömningen men du får en rekommenderad startnivå. Vi rekommenderar alltså en kurs som motsvarar dina förkunskaper. Ditt resultat skickas till din e-postadress inom fem arbetsdagar. Resultatet registreras också på ditt studerandekonto och du kan använda det som underlag när du söker en utbildning hos oss.

Hur förbereder jag mig inför nivåbedömningen?

För att få ett bra resultat på testet behöver du repetera dina kunskaper. Du kan till exempel hitta många sidor och appar på internet där du kan träna på språk och matematik. Om du har läst matematik på ett annat språk är det bra att öva på de svenska orden och symbolerna i ämnet.

Prövning av kurser inom gymnasieskolan

Om du vill höja ditt betyg i en kurs eller läsa in en helt ny kurs kan du göra en prövning. Vid en prövning bedömer läraren dina kunskaper i hela kursen utifrån ämnes- eller kursplanen.

Läs mer: Prövning av kurser inom gymnasieskolan