Foto: Andrea Piacquadio

Om du är missnöjd med din utbildning

I första hand ska du tala med din lärare. Ju tidigare du tar upp ditt ärende, desto lättare att hantera. Om problemet kvarstår vänder du dig till rektorn på skolan där du studerar. Skolans rektor har ansvar för att se till att du får det stöd du behöver och fattar beslut om åtgärd.

Om du inte vill prata med skolans rektor eller inte tycker att rektorn kan lösa problemet kan du vända dig till arbetsmarknad och vuxenutbildning. Du kan vara anonym, men för att få svar måste du lämna dina kontaktuppgifter.

Du kan inte få återkoppling om du inte har lämnat dina kontaktuppgifter.

Detta händer med ditt klagomål när du kontaktar arbetsmarknad och vuxenutbildning

Ditt klagomål lämnas till den personal på förvaltningen som ska utreda klagomålet. Personalen tar kontakt med dig för att kunna arbeta vidare med ditt ärende.