Foto: Matheus Bertelli

Elevdemokrati

Som elev har du rätt till delaktighet och inflytande i din utbildning och arbetsmiljö, och tillsammans med andra elever kunna hålla möten och organisera er. Om du är missnöjd med din utbildning ska du i första hand tala med din lärare.