Foto: William Fortunato

Lärvux – anpassad vuxenutbildning


Lärvux är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux är en del av den kommunala vuxenutbildningen (komvux).

Det här erbjuder vi dig på Lärvux

På Lärvux får du utbildning med hög kvalitet utifrån dina förutsättningar. Lärvux finns på följande nivåer:

  1. Grundläggande nivå  Ämnesområden som motsvarar träningsskolan eller anpassad grundskola.
  2. Grundläggande nivå som motsvarar grundsärskolan eller anpassad grundskola.
  3. Gymnasial nivå som motsvarar gymnasiesärskolans nationella program eller anpassad gymnasieskola. 

För dig som har annat modersmål än svenska finns kurser i svenska som andraspråk och sfi. Du kan även få språkstöd av en modersmålslärare.

På Lärvux studerar du i små grupper och i lugn takt. Du får betyg eller intyg när du är klar med kursen. Utbildningen kostar ingenting.

Ansök till Lärvux

Här kan du ladda ner vår kurskatalog där du kan läsa om våra utbildningar, kurser och om livet på Lärvux. 

Lärvuxkatalogen

Ladda ner Lärvux-katalogen 2023/2024

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett (92 kB) 

Sista ansökningsdag

Ansökningsperioden för Lärvux är kontinuerlig men det finns en sista ansökningsdag för varje kursstart. Det är viktigt att din ansökan kommer in i tid till oss innan sista ansökningsdag.

  • 25 augusti 2023 om du vill börja studera i oktober 2023.

  • 20 oktober 2023 om du vill börja studera i januari 2024.

  • 19 januari 2024 om du vill börja studera i mars 2024.

Upplägg av studierna

Utbildningen ska vara tillgänglig för alla. Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och anpassning för att din studietid ska bli bra.

För att din studietid ska bli så bra som möjligt får du studera i en liten grupp med individuell handledning.  Studietakten på Lärvux är individuell och utgår utifrån dina förutsättningar. 

Kontakta studie- och yrkesvägledningen innan dina studier startar, så planerar vi tillsammans hur dina studier kan bli så bra som möjligt för dig.

Studieplanering

För att få hjälp kan du mejla eller ringa till Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Du hittar telefonnummer och e-postadress längst ned på sidan. När du kontaktar oss, berätta att du är intresserad av att studera på Lärvux.

Om det är första gången du gör en ansökan kommer kurator och studie- och yrkesvägledare att kontakta dig för studieplanering i samband med att vi får in din ansökan.

Du som redan studerar ska göra en studieplan tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare på din skola.

Studieekonomi

Du kan inte få studiemedel från CSN för studier på Lärvux.

Om du har ersättning från Försäkringskassan eller annan myndighet är det viktigt att du kontaktar din handläggare och planerar din ekonomi innan du börjar studera.

Om du inte har bidrag eller någon annan inkomst kan du söka ersättning under din studietid från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Skolan hjälper dig att göra en ansökan. Du som tar ledigt från ditt arbete och får ett löneavdrag kan också söka denna ersättning.

Livet på Lärvux  en film om hur det är att studera på Lärvux

Här får du veta mer om hur det är att läsa på Lärvux. Titta på filmen "Livet på Lärvux" där eleven Thomas berättar. Filmen finns även i en syntolkad version.

Livet på Lärvux