Du har rätt till inledande kartläggning inför studier eller prövning

Publicerad 19 juni 2023

Alla som överväger att börja studera eller vill genomgå prövning inom komvux har rätt till en inledande kartläggning. Den kan göra det möjligt för dig som överväger att börja studera eller genomgå prövning att få en överblick över ditt kunnande samt göra medvetna och väl underbyggda val.

En inledande kartläggning är inte ett krav för att tas emot till utbildning eller för att få göra en prövning. Den inledande kartläggningen kan däremot underlätta för kommunen att avgöra om en sökande är behörig att delta i en sökt utbildning.

Den inledande kartläggningen syftar till att du ska kunna ta den lämpligaste och mest ändamålsenliga vägen genom utbildningssystemet. Ingen ska behöva studera det hen redan kan. Om kartläggningen visar att hen har tillräckliga kunskaper kan en validering bli aktuell.

Kontakt för inledande kartläggning: info@arbvux.goteborg.se